Pelinkovec
Pelinkovec

Ghost Spirits Pelinkovec – moderna klasika

Blagodejnost rastline pelin (Artemisia absinthium) je človeštvu znana že iz starodavnih egipčanskih časov, omenjata ga Pitagora in Hipokrat v časih stare Grčije, o njem piše rimski Plinij. Neješčost, prebavne težave in težavice, ženske bolečine, pomanjkanje energije, nespečnost in  tudi slab zadah – za pomoč vsemu naštetemu skozi stoletja najdemo enoznačen odgovor – pelin(kovec). Dolgoletno tradicijo priprave pelinkovca pri nas potrjuje tudi »Zaščitena geografska označba« našega Ghost Spirits Pelinkovca. Klasično ga ponudimo rahlo hlajenega, moderno, za spremembo pa naš Ghost Spirits Pelinkovec priporočamo z dvema kockama ledu in rezino limone. Prepustite se...


Ghost Spirits Pelinkovec - a modern classic

Blessedness of plant woormwood (Artemisia absinthium) is known to humanity since the ancient Egyptian times, mention was made by Pythagoras and Hippocrates in the time of ancient Greece, roman Pliny was writing about it. Nervousness, gastrointestinal problems and issues, women's pain, lack of energy, insomnia and bad breath - to help all of these through the centuries, we’ve found a unique answer – woormwood (pelin). The long tradition of preparing Pelinkovec is confirmed by the "Protected Geographical Indication" of our Ghost Spirits Pelinkovec. We offer it classically, slightly chilled, or in a modern fashion we recommend our Ghost Spirits Pelinkovec poured over two ice cubes and a slice of lemon. Indulge yourself...


Vaša košarica je prazna!