Družbena odgovornost


Vpliv vina na zdravje je tema številnih razprav in raziskav. Vino ima precej dolgo zgodovino uporabe v zdravstvu, saj so ga uporabljali kot antiseptik za površinske rane, za izboljšanje prebave, za zdravljenje diareje itd. ter kot topilo za raztapljanje zdravilnih učinkovin. Papirusi starih Egipčanov pričajo o temu, da je imelo vino pomembno vlogo v zdravstvu že okrog leta 2200 pr. n. št. Pomembno vlogo v zdravstvu pa je ohranilo vse do konca 19. oz. začetka 20. stoletja, ko se je na podlagi raziskav o alkoholu in alkoholizmu drastično spremenilo mnenje o njegovem vplivu na zdravje. Konec 20. in na začetku 21. stoletja pa se je na podlagi raznih študij uveljavilo mnenje, da uživanje vina v zmernih količinah ugodno deluje na zdravje (francoski paradoks), predvsem zaradi velike vsebnosti fenolnih spojin, kot je npr. resveratrol.Vino vsebuje kar 80% vode, ostalo pa sestavljajo različne vrste substanc: barvila, čreslovine, etanol, sladkorji otglukoza in fruktoza, elektroliti, vitamini – še posebej vitamina B6 in C. Vitamin B6 je pomemben za delovanje centralnega živčnega sistema, vitamin C pa je antioksidant. (vir: Wikipedia) Pogosto je uživanje vina in alkoholnih pijač povezano z druženjem s prijatelji ali proslavljanjem pomembnih dogodkov. Z naborom pijač, ki ga distribuiramo na Mabatu lahko zadostimo še tako zahtevni priložnosti in izbranemu okusu. Žal se v primeru prekomernega uživanja alkohola slika spremeni. Glede na to, da smo v podjetju Mabat družbeno ozaveščeni, vaš želimo v seznaniti s posledicami uživanja alkoholnih pijač in vina. V EU so postavljene smernice za "manj tvegano" uživanje alkohola pri odraslih, ki opredeljuje nizko stopnjo tveganja za zdravje.

Na podlagi rezultatov številnih znanstvenih študij, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo, so smernice sledeče:

- meja za moške je »tri standardne pijače« dnevno

- tedensko uživanje ne sme presegati 15 standardnih pijač

- vsaj 2 dni v tednu naj se ne pije alkohola

- meja za ženske je »dve standardi pijači« dnevno

- tedensko uživanje ne sme presegati 10 standardnih pijač

- alkoholu se je potrebno odreči vsaj 2 dni v tednu

Alkohol se ne uživa v naslednjih primerih:

- med nosečnostjo

- med vožnjo avtomobila ali motorja

- pri delu s stroji

- pred vadbo

- pri jemanju zdravil

Zelo pomembno je, da ne uživate alkohola, če ste že imeli resne težave z uživanjem alkohola vi ali kdo izmed vaših bližnjih.